Podpis elektroniczny – Nowy certyfikat kwalifikowany

Odnowienia certyfikatów wszystkich firm

Pieczęć elektroniczna

Wymiana karty, czytniki

Potwierdzenie tożsamości


zestaw CERTUM MINI

Zestaw  MINI na 2 lata

cena 356,00 zł  netto + VAT

Najmniejsza cena z ostatnich 30 dni – 356 zł netto + Vat

zestaw zawiera:

  • karta kryptograficzna MINI
  • certyfikat kwalifikowany
  • czytnik MINI
  • znacznik czasu 5000 szt/m-c
  • oprogramowanie

Potwierdzenie tożsamości

 

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego wymaga potwierdzenia tożsamości na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Tą czynność możemy wykonać w naszym biurze w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego 18 lok.502  lub w każdym innym miejscu dogodnym dla naszego klienta.

Dokumenty są podpisywane dopiero w obecności naszego  pracownika i po weryfikacji tożsamości.

Obsługujemy firmy na terenie całego woj. łódzkiego i nie tylko.

Dojeżdżamy w każde miejsce i do każdej firmy.

 

Usługa jest dodatkowo płatna.

 

Cena potwierdzenia tożsamości może się różnic w zależności od czasu w którym zostanie wydany certyfikat, o szczegóły zapytaj poprzez zakładkę kontakt.

 

 

Uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego może trwać  tylko 30 minut.

 

Wystawiamy    FAKTURY   VAT
zestaw CERTUM Standard

Zestaw  STANDARD na 2 lata

cena 356,00 zł  netto + VAT

Najmniejsza cena z ostatnich 30 dni – 356 zł netto + Vat

zestaw zawiera:

  • karta kryptograficzna standard
  • certyfikat kwalifikowany
  • czytnik standard
  • znacznik czasu 5000 szt/m-c
  • oprogramowanie

 

ZADZWOŃ
Tel. 790-531-977,  Tel. 799-923-778

Umów się na spotkanie w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie ! (Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty)

 

ZAKUP

Zakupu możesz dokonać w naszym oddziale w Łodzi ul.Wróblewskiego 18 lok.502, lub w siedzibie klienta wybierając rodzaj i okres ważności Certyfikatu

 

AKTYWACJA

Potwierdź swoją tożsamość i podpisz formularz aktywacyjny karty w naszym oddziale w Łodzi lub w siedzibie klienta

 

INSTALACJA

Pobranie Certyfikatu i zainstalowanie na karcie kryptograficznej plus szkolenie z podpisu elektronicznego


Jak szybko możesz uzyskać certyfikat?

30 min

Ścieżka Turbo

Wydanie  certyfikatu w ciągu około 30 minut.
Usługa jest dostępna tylko do godziny 16.30

24 godzin

Ścieżka Ekspres

Wydanie certyfikatu w ciągu 24 h w dni robocze.
Wymagane jest potwierdzenie tożsamości.

7 dni

Ścieżka Standardowa

Uzyskanie certyfikatu w przeciągu do 7 dni roboczych.
Wymagane jest potwierdzenie tożsamości.

nowość
podpis mobilny
Mobilny podpis – SimplySign

SimplySign to nowoczesne narzędzie pracy, dzięki któremu szybko i wygodnie podpiszesz wszelkie e-dokumenty jakbyś podpisywał je własnoręcznie. Jest to pierwsza tego typu usługa oferowana na rynku polskim, która funkcjonuje bez fizycznej karty i czytnika. Certyfikat kwalifikowany zawarty w usłudze SimlySign  działa w zgodzie ze wszystkimi kluczowymi usługami na rynku i jest wykorzystywany do podpisywania deklaracji, plików JPK, umów cywilno-prawnych, faktur elektronicznych. Ważne dokumenty podpiszesz bezpiecznie niezależnie od miejsca i czasu.

Certyfikaty dla APTEK  –  ZSMOPL

Zestaw MultiBox to certyfikaty niezbędne do złożenia wniosku o założenie konta podmiotu oraz podpisywania komunikatów w środowisku produkcyjnym ZSMOPL związanym z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi oraz udostępnienie mechanizmu on-linie. Zestaw to certyfikat kwalifikowany  i  Certyfikat Enterprise ID  do kompleksowej obsługi konta i podpisywania wniosków w systemie ZSMOPL. Jego głównym celem jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi

zamówienia publiczne
Podpis do przetargów – JEDZ

Podpis kwalifikowany dla dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), to rewolucja w zamówieniach publicznych. Zgodnie z przyjętymi regulacjami, w tym nowelizacją Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., od 18 kwietnia 2018r. do udziału w zamówieniu publicznym konieczne będzie przesyłanie dokumentu zamówienia (JEDZ) podpisanego elektronicznym podpisem z kwalifikowanym certyfikatem. A po 18 października 2018 r. wszelkie dokumenty, w tym oferty, wnioski i oświadczenia będą musiały być  tylko w  formie elektronicznej.

pieczęć elektroniczna
Pieczęć elektroniczna  CERTUM

Pieczęć Certum to usługa zaufania służąca do pieczętowania dokumentów elektronicznych. Rozwiązanie wykorzystuje kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej, który w odróżnieniu od podpisu elektronicznego, nie zawiera danych osoby fizycznej a jedynie dane podmiotu posiadającego osobowość prawną (tj. firmy, organizacji, podmiotu administracji publicznej). Usługa jest zgoda z europejskim rozporządzeniem eIDAS, dzięki czemu wszystkie dokumenty opieczętowane pieczęcią elektroniczną zachowują pełną moc prawną oraz dowodową


 

Jaki wybrać certyfikat ?

 

 

 Certyfikat  osobisty

Certyfikat osobisty zwany także  certyfikatem uniwersalnym  wydawany jest  dla osoby fizycznej i zawiera dane:  imię, nazwisko oraz nr PESEL. Wydanie  certyfikatu  jest możliwe po okazaniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz po podpisaniu sporządzonych dokumentów  w obecności naszego operatora PT .

Certyfikat uniwersalny zalecany jest dla wszystkich osób podpisujących dokumenty w imieniu własnym. Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą tego certyfikatu jest zawsze traktowany jak podpis własnoręczny tej osoby.

Osoba posiadająca taki certyfikat może działać zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu reprezentowanego podmiotu jeśli tylko zakres uprawnień danej osoby fizycznej wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

 

 

     Certyfikat  z  dodatkowymi  danymi

Certyfikat  kwalifikowany z dodatkowymi danymi  zwany również firmowym wydawany jest  szczególnie dla osób pełniących funkcje publiczne lub zawodowe, a zakres uprawnień wynikający z pełnionej funkcji jest jednoznacznie określony prawem, np. prezydent miasta, burmistrz, notariusz, radca . Certyfikat taki identyfikowany   jest  imieniem i nazwiskiem oraz NR  PESEL  lub  NIP użytkownika certyfikatu oraz posiada dane podmiotu który reprezentuje, może również posiadać informację o zajmowanym stanowisku czy pełnionej funkcji.

Do wydania certyfikatu potrzebny jest  ważny dowód osobisty użytkownika certyfikatu   oraz dokumenty potwierdzające dane reprezentowanego podmiotu w imieniu którego użytkownik certyfikatu będzie działał.  Wymagane jest przedstawienie  aktualnego wyciągu z KRS lub CEDIG, potwierdzenie nadania NIP,  dokumenty  potwierdzające  pełnienie funkcji, stanowiska (akt powołania / mianowania ) …..

Wydanie  certyfikatu  jest możliwe po okazaniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu, dostarczeniu wymaganych dokumentów firmowych oraz po podpisaniu sporządzonej umowy  w obecności naszego operatora PT .

 

 


 

Zajrzyj na nasze strony, znajdziesz tam kilka ciekawych informacji dotyczących  e-podpisu:

podpiselektroniczny-łódź.pl         biuroprogress.com

Szybki kontakt!
Zadzwoń